Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

Weekly #15

August 15 2018

Ahoj, kešer!

Tento text pravdepodobne čítaš (ak vôbec) preto, že si sa dostal k odkazu od iného kešera. Ak s geocachingom ešte len začínaš, poznáš ho len cez mobilnú appku a máš na konte zopár nálezov, je určený práve pre teba. Geocaching funguje najmä vďaka ľuďom, preto je potrebné poznať základné pravidlá a popri tom si vypočuť zopár rád „služobne starších“.

Vitaj teda u nás. Sme geocacheri a…

… tykáme si

Keďže je komunita geocacherov veľmi rozmanitá nielen vekom či skúsenosťami, pre uľahčenie komunikácie si navzájom tykáme. Sme jedna komunita, načo to komplikovať :)

… hľadáme kešky

Hľadáme tak, aby sme nevzbudili prílišnú pozornosť okolia. Taktiež k prostrediu pristupujeme s úctou a neničíme ho. Po zápise do logbooku (zápisníku v keške) ju vrátime na miesto, kde sme ju našli a zamaskujeme.

Dnes už o našej aktivite vie mnoho ľudí, ale pre niektorých môžeš byť ľahko podozrivý, keď sa dlhšie v snahe nájsť kešku obšmietaš na jednom mieste. Treba si dávať pozor na to, či ťa niekto nepozoruje, kto by mohol neskôr skrýšu vykradnúť či úplne zničiť. 

… „logujeme“ (zapisujeme)

Logy sú pre hľadačov kľúčové. Keď kešeri hovoria o logovaní, myslia tým dvojakú aktivitu:

  • Fyzické logovanie je zapísanie svojho hráčskeho nicku do zápisníka v konkrétnej keške. Tento zápis je (zvyčajne) nevyhnutný pre uznanie nálezu. 
  • Logovanie online je to, keď prostredníctvom aplikácie v mobile alebo webstránky geocaching.com zapíšeš svoj nález kešky. Zápis je možné urobiť len tak, že doplníš svoj textový komentár.

Je dobré vo svojom texte popísať ako sa ti podaril tento nález, či je keška v poriadku a prípadne iné okolnosti, ktoré by mohli majiteľa skrýše alebo iných kešerov zaujímať. Pre hráčov, ktorí tieto skrýše zakladajú, sú pekné logy nálezcov naozaj cenné.

… čítame listingy

Listing je stránka kešky, miesto, ktoré obsahuje všetko v jednom o konkrétnej skrýši. Ak hľadáš len cez mobilnú appku, videl si zrejme jeho upravenú verziu.

To hlavné, čo kešerov zaujíma, sa skrýva za počítačom na stránke www.geocaching.com. Tam sa môžeš prihlásiť (alebo zaregistrovať, ak ešte nie si) a pozrieť si dostupné skrýše vo svojom okolí cez vyhľadávanie alebo zobrazením mapy pomocou horného menu.

V mobilnej aplikácii zrejme vidíš veľa ikôn nedostupných, vyžadujúcich platbu za Prémiové členstvo. Nad tým sa oplatí uvažovať o niečo neskôr, keď budeš mať za sebou viacero nálezov. Webová verzia ti však umožní zobraziť si detaily mnohých ďalších kešiek.

Listing kešky si treba dôkladne prečítať. V hornej časti obsahuje hodnotenie náročnosti a terénu, na začiatku sa zameraj na čo najnižšie čísla. Vidina dobrodružstva môže byť zaujímavá, ale existujú miesta, na ktoré sa bez predošlej prípravy naozaj neoplatí chodiť. V lepšom prípade odídeš s neúspechom, v horšom s cudzou pomocou.

… stretávame sa

Na mape môžeš okrem kešiek vidieť aj ikony „bublín“ označujúce plánované stretnutie na danom mieste. Podobne ako v prípade kešky si môžeš otvoriť listing a prečítať si kedy a kde presne bude, aký program očakávať a prípadne môžeš dať prostredníctvom logu ostatným vedieť, že plánuješ svoju účasť.

… zbierame drevené kolieska

Jeden zo zvykov v našich končinách je zbieranie špeciálnych drevených koliesok s vypálenými motívmi. Voláme ich SWG („es-vé-géčka“), skratkou Slovak Wood Geocoin. Okolité krajiny majú podobné, len prvé písmenko sa líši podľa názvu.

Tieto kolieska sú predmetom osobitného zbierania a výmeny, preto ak nejaké nájdeš v keške, môžeš si ho zobrať iba vtedy, ak do nej vložíš iné SWG (či alternatívu). To platí aj v prípade, že sa rovnakých koliesok nachádza v skrýši viac.

… cestujeme s putovnými predmetmi

Okrem zberateľských drevených koliesok sa v keške môže nachádzať aj niektorý z trackovateľných (sledovateľných) predmetov, ktoré putujú z kešky do kešky podľa želania svojho majiteľa.

Každý takýto predmet je označený trekovacím kódom (momentálne 6-miestna kombinácia písmen a čísel). Prostredníctvom tohto kódu ho môžeš na stránke či v aplikácii vyhľadať a dať vedieť o jeho polohe či stave. Ak vieš, že ho dokážeš presunúť do inej skrýše podľa popisu uvedeného pri predmete, môžeš ho zobrať a čím skôr ho vložiť do ďalšej kešky. Rozhodne si ho nenechávaj!

… máme radi prírodu

Nezáleží na tom, či hľadáme v meste alebo mimo neho, k prírode a prostrediu okolo nás pristupujeme s rešpektom. Pri hľadaní skrýš si často všimneme bordel na nečakaných miestach, preto, ak máme ako, snažíme sa udržovať prostredie čisté.

Okrem toho zvykneme organizovať aj stretnutia zamerané na zveľaďovanie sveta okolo. Nazývame ich CITO® eventy (Cache In Trash Out) a napriek tomu, že sú často naozaj náročné, teší nás pomoc tejto planéte, ktorá je pre geocacherov doslova ihriskom. 

… riešime šifry a hádanky

Okrem hľadania tradičných kešiek ukrytých na zverejnených súradniciach (majú zelenú ikonu na mape) sa zrejme skoro stretneš z „multi-keškou“ alebo „mysterkou“. 

  • Žltá ikona (multi) hovorí o tom, že daná keška prechádza fyzicky viacerými lokalitami. Je preto potrebné pozrieť si v listingu, kam treba ísť a čo tam musíš zistiť, aby si odhalil, kde sa skrýva keška naozaj.
  • Modrá ikona otázniku (mysterka) označuje kešky, pri ktorých sa bez predošlej prípravy naozaj nezaobídeš. Okrem rôznych zadaní v teréne môže obsahovať aj úlohy, šifry a hlavolamy, ktoré je lepšie riešiť v pohodlí domova. Pátranie po takejto keške teda začína už pri plánovaní a detailom preštudovaní listingu.

Na začiatku samozrejme platí, že je lepšie začať s jednoduchšími. Opäť sa treba pozerať na hodnotenie uvedené v listingu.

… hráme sa

Geocaching je hra! Často si to musíme aj sami pripomínať, lebo človek v zápale zabudne. Baví nás objavovať tento svet. Objavujeme ho prostredníctvom kešiek. Na miestach, kam by sme často bez iného dôvodu nevkročili. Spoznávame ho nielen fyzicky, ale aj prostredníctvom informácií uchovaných v listingoch, skrz zašifrované odkazy alebo cez logy a fotky v nich.

August 09 2018

Weekly #14
Eva Hrabovská: Štastie v práci je, keď sa do nej teším | #dobremyslienky 1

August 05 2018

Stručná história aplikačných kontajnerov | VLOG #33

August 02 2018

Weekly #13

July 29 2018

Prvý rok vlogovania, 15 rokov blogovania | VLOG #32

July 25 2018

Weekly #12

July 19 2018

Weekly #11

July 12 2018

Weekly #10

July 08 2018

Dve zaujímavé podujatia venované funkcionálnemu programovaniu

July 05 2018

Weekly #9

July 01 2018

Okolo Slovenska za 6 dní s WebSupport Roadshow | VLOG #31

June 28 2018

Weekly #8
Etika strojov a AI bude veľkou témou na Future Port Prague

June 26 2018

9 TOP tipov kam v Barcelone | VLOG #30

June 21 2018

Weekly #7

June 17 2018

Ak by mestá na Slovensku boli veľké ako na Facebooku, tak najväčším je...

June 14 2018

Weekly #6

June 10 2018

Idem na roadshow po Slovensku s WebSupport-om, pridaj sa aj ty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl